Vi tar et eksempel på oppgaver som løses ved hjelp av cosinussetninga.