Vi skal nå ta for oss grenseverdier, som er grunnlaget for matematisk analyse (calculus). Dette er noe en bør kjenne til før en begynner med derivasjon, og videre på integrasjon og differensiallikninger.