Det finnes flere måter å notere deriverte på. Her tar vi for oss de mest brukte, slik at vi ikke blir forvirret ved blandet notasjon.