Vi fører et bevis for det å derivere en lineær funksjon på formen [tex]f(x) = ax+b[/tex]