Vi fører et bevis for det å derivere en funksjon som består av flere ledd. Resultatet er veldig kjekt, og forteller oss at derivasjonsoperatoren kan distribueres over addisjoner og subtraksjoner, slik at man kan dele det opp i flere små derivasjoner.