Vi fører et bevis for det å derivere en funksjon som består av en konstant ganget med en funksjon. Altså at funksjonen kan skrives som [tex]f(x) = a cdot g(x)[/tex]. Resultatet er interessant, og gir oss en fin regneregel.