Vi fører et bevis for det å derivere en funksjon som består av x opphøyd i en konstant, altså på formen [tex]f(x) = x^n[/tex]. Også her får vi en regneregel som er grei å ha med å gjøre, og også veldig lett å huske.