Derivasjon brukes som regel alltid når det kommer til å drøfte funksjoner. Når man driver med funksjonsdrøfting, så er man ute etter punkter på grafen som er av betydning. Topp- og bunnpunkter (samlet begrep; ekstremalpunkter) er blant disse interessante punktene fordi det er punkter der grafen går fra å stige til å synke, eller fra å synke til å stige.