En annen ting som innegår i det å drøfte funksjoner, er å finne funksjonens monotoniegenskaper. Dette betyr i all hovedsak "for hvilke verdier vil grafen synke, og for hvilke verdier vil den vokse?"