En innføring i hva sannsynlighetsregning går ut på, og hva vi mener med enkelte begreper.