Vi tar for oss enkelte sannsynlighetsmodeller og hva de har å si på utfallene.