Hva som menes med en "hending" og sannsynligheten for at hendingen oppstår.