Betinget sannsynlighet går ut på at enkelte utfall endrer sannsynligheten for at andre utfall oppstår.