Vi ser på hva som gjør at vi ganger sammen sannsynligheter når vi er ute etter at en av flere hendinger skal oppstå.