Uavhengige hendinger er hendinger med sannsynlighet som ikke endres basert på andre hendingers utfall.