Vi ser nå på uordnet utvalg. Her får vi bruk for kjennskap til binomialkoeffisienter og fakultet. Dette gås også gjennom i videoen.