Vi gjør rede for hva en brøk er, og hva den representerer.