Vi ser på addisjon og subtraksjon av brøker. Med andre ord; pluss og minus.