Vi tar et eksempel der vi bruker både addisjon og subtraksjon, og har like gjerne med et heltall i samme slengen.