Vi ser på hvordan vi ganger sammen brøker (multiplikasjon).

Generell regel: $displaystyle frac{a}{b} cdot frac{c}{d} = frac{ac}{cd}$