Vi ser på det å dele en brøk på en annen (dividere). Dette kan også ses på som en brudden brøk, som dekkes i neste brøkvideo. Husk at deling av brøker kan gjøres om til et multiplikasjonsstykke.

Generell regel: [tex]frac{a}{b} : frac{c}{d} = frac{a}{b} cdot frac{d}{c} = frac{ad}{bc}[/tex]