Vi ser på brudne brøker. Det kan ses på som "brøk i en brøk". Altså at teller og nevner i en brøk består av nye brøker. (Brøk, brøk, brøk...)

Husk av en brøk kan ses på som en divisjon også.

[tex]frac{a}{b} = a : b[/tex], og hvis a og b i tillegg er brøker, så kan man bruke reglene for divisjon av brøk.