Vi tar en titt på det å "faktorisere" et uttrykk. Det vil si å skrive om uttrykket slik at det bare har ett ledd.

Merk at "faktor" betyr noe som er ganget sammen med noe annet.

[tex] ext{Faktor} cdot ext{faktor} = ext{produkt}[/tex]