Vi faktoriserer et tredjegrads polynom ved å finne nullpunktene til funksjonen ved testing og feiling. Hvilke x-verdier vi tester er basert på hvilke faktorer konstantleddet består av.

Konstantleddet i dette tilfellet er 12. Dette tallet er delelig på 1, 2, 3, 4, 6, 12, så dette er verdiene vi tester. Husk å inkludere negative faktorer ved testing!