Vi skal nå faktorisere et fjerdegrads polynom, men denne gangen slipper vi å teste verdier. Vi bruker enkel faktorisering, og regel om addisjon av kuber.