Vi faktoriserer et mer komplisert uttrykk, med eksponenter i form av brøker, både positive og negative.

Husk at [tex]a^{frac{1}{2}} = sqrt{a}[/tex]