Vi faktoriserer et litt enklere uttrykk. Vi setter felles faktorer utenfor parantes, og ser at vi kan bruke tredje kvadratsetning (konjugatsetningen).