Vi faktoriserer et polynom av andre grad ved først å finne nullpunktene, $x_1$ og $x_2$, og deretter bruke at $ax^2 + bx + c = a(x-x_1)(x-x_2)$.