Vi ser på hvordan et forholdsvis stort uttrykk med kvadratrøtter, kan skrives på en betydelig enklere måte.