Vi ser på hvordan parantes- og eksponentuttrykk kan samles og forenkles.