Vi rydder opp et ganske rotete uttrykk ved hjelp av enkle regler for paranteser, brøker og eksponenter.