Veldig mange gjør grunnleggende feil når de skal forkorte brøker. Her repterer vi litt om det å forkorte brøker, samt hvordan det kan gjøres for brøk med polynomer i teller og/eller nevner.

Det allmektige stikkordet når man har med forkorting av brøk å gjøre, er som alltid FAKTORISERING! Alltid faktoriser teller og nevner før du prøver å forkorte!