Vi ser på første kvadratsetning, og beviser den ved hjelp av regning, og ved hjelp av geometrisk illustrasjon.
Husk at "kvadrat" som regel refererer til en firkant der alle sidene er like lange!

$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$