Vi ganger sammen to parantesuttrykk, og forenkler andregradsuttrykket.