Vi ser at parantesuttrykkene er konjugate av hverandre. At de er konjugate, betyr at den eneste forskjellen mellom dem, er at det er addisjon i den ene, og subtraksjon i den andre.

Altså, den ene kan skrives som [tex](x+y)[/tex] og den andre som [tex](x-y)[/tex].