Vi bruker første kvadratsetning, fordi vi ser at polynomet består av to ledd, som begge er positive, og at hele polynomet skal opphøyes i andre.

Husk første kvadratsetning: [tex](a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2[/tex]