Vi løser ut et to-leddet polynom som skal opphøyes i tredje. Det finnes flere måter å løse ut slike polynomer i n'te grad; deriblant binomialteoremet. Men vi ser på en litt lettere og mer grunnleggende måte, ved hjelp av enkle algebra-regler.