Vi utfører en polynomdivisjon der resten ikke nødvendigvis er lik null. Dette er viktig å kunne håndtere.

I all hovedsak, så betyr dette at det andre polynomet ikke er en ren faktor i det første polynomet, og vi må kompensere med å legge på en liten brøk på slutten.