Vi forenkler et rasjonalt uttrykk ved å faktorisere det som kan faktoriseres, og forkorte like faktorer i teller og nevner mot hverandre. Vi bruker andregradsformelen på det kvadratiske uttrykket.