Vi forenkler et rasjonalt uttrykk ved å gi brøkene felles nevner, og regne ut de ulike parantesuttrykkene.