Vi forenkler et rasjonalt uttrykk ved å bruke grunnleggende regler for regning med brøk.