Vi ser på hva "definisjonsmengden til en funksjon" vil si.

Definisjonsmengden til en funksjon er et sett av tall, og i det settet ligger alle tall som kan settes inn for variabelen, og gi et gyldig tall for $f(x)$.

Eksempel på ugyldige tall for $f(x)$:

$\displaystyle \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}, \quad \frac{\infty}{0}, \quad \frac{0}{\infty}, \quad \frac{\text{et tall}}{0}$