Vi ser på hva en funksjon egentlig er, og hvordan funksjoner oppfører seg og opererer.

Så hva er egentlig $f(x)$? Dette er den mest brukte funksjonsnoteringen, fordi ordet "funksjon" begynner på $f$ både på engelsk og norsk, og fordi bokstaven $x$ er den mest brukte variabelnotasjonen.

En funksjon lar deg bytte ut $x$ med et tall, og produserer dermed den funksjonsverdien som hører til det tallet.

Av definisjonen av en funksjon kommer også regelen om at en $x$-verdi KUN skal gi EN løsning for $f(x)$.