Vi ser på hva funksjonenes nullpunkt er.

Nullpunkt er punkter der grafen skjærer $x$-aksen. Vær VELDIG obs! Når grafen skjærer x-aksen, så er $f(x)=0$, fordi da har den null høyde i forhold til $y$-aksen.