Vi ser på hvordan vi kan representere en funksjon ved hjelp av en graf. Dette er veldig sentralt når man jobber med funksjoner, for den visuelle representasjonen gjør det lettere for mennesker å få intuisjon for hvordan den oppfører seg.