Vi ser på hva ekstremalpunkter er.

Ekstremalpunkter er en fellesbetegnelse for toppunkter og bunnpunkter, også kjent som maksimumspunkter og minimumspunkter.

Disse befinner seg der funksjonen går fra å stige til å synke, eller omvendt.

Det er verdt å merke seg at i disse punktene så er stigningen lik null.