Vi finner eventuelle toppunkter og bunnpunkter i en ny funksjon.

Merk synonymene:
Toppunkt - Maksimumspunkt
Bunnpunkt - Minimumspunkt

Og merk også at begrepet "ekstremalpunkter" er en felles betegnelse for alle disse.