Vi ser på hva "verdimengden til en funksjon" er.

I korte trekk så er det et sett av tall som dekker alle verdier som $f(x)$ kan oppnå ved hjelp av hele definisjonsmengden til $x$.