Vi finner likninga til ei linje ved å se på grafen. Derfra får vi den tilhørende likninga på formatet [tex]y=ax+b[/tex]