Vi finner likningene som tilhører de rette linjene ved å betrakte grafen. Derfra får vi likningene på formen [tex]y=ax+b[/tex]